Noter

Qualica Forlag utgir både nye komposisjoner, og arrangementer på kjente salmer.

Her finner du flere nye komposisjoner med både melodiføring og arrangement, basert på bibelske tekster.

Du finner også nye arrangementer over kjente salmer. Flere vil komme.

Melodiene kan også arrangeres for andre korbesetninger på bestilling. Send melding til post@qualica.no.

Salmeboka 139 - De lånte en krybbe

Dette er en gammel salme fra 1400-tallet som ble gjendiktet av Bolander. Den vakre melodien er hentet fra en utgivelse fra Concordia i 1982 og laget av Martha Bentsen. Arrangementet er nytt.

Salmeboka 404 - Slik som eg var

"Slik som eg var" er en av Engesets fine salmer, som gir et sterkt uttrykk for hva det betyr å få sin synd tilgitt og oppleve seg som fri og verdsatt innfor Gud. Melodien går i moll, men formidler også det glade budskapet. Arrangementet gir 2 like vers, og en modulering som øker uttrykket i 3. vers.

Salme 23 - Herren er min hyrde

Dette er en av Bibelens mest leste salmer. Her er den presentert i musikalsk drakt, med en melodiføring som er hentet fra kirkemusikken. Melodien følger tekstens rytme og stemning. Den er arrangert for mannskor, og har tonefølge av fløyte, eller annet instrument.

Et arrangment som følger tekstens stemninger Jule-evangeliet i ord og toner

Julens budskap kan ikke presenteres for ofte. Her er et nytt arrangement som veksler mellom tekstlesning og mannsstemmer.

Magnificat Marias lovsang

"Min sjel opphøyer Herren" - synger Maria. En lovsang som hører med i tekstene på Maria budskapsdag. Her i nytt arrangement med et kraftig musikalsk uttrykk. Denne lovsangen tåler å bli sunget i flere sammenhenger.

Som når et barn kommer hjem

Dette er en av Gøte Strandsjø's fineste sanger. Han skrev en rekke sanger med tildels provoserende tekster, men også noen vare og fine beskrivelser av våre liv som kristne. Her er en av de som beskriver hvordan det er å møte vår Gud som far.