Noter

Qualica Forlag utgir både nye komposisjoner, og arrangementer på kjente salmer.

Her finner du flere nye komposisjoner med både melodiføring og arrangement, basert på bibelske tekster.

Du finner også nye arrangementer over kjente salmer. Flere vil komme.

Vi sender ut prøveeksemplar gratis.     Send melding til post@qualica.no.

Salmeboka 352 Ren og rettferdig, himmelen verdig

Ole Brattekaas (1863-1916) var lekpredikant, sangforfatter og redaktør. Sangen "Ren og rettferdig" ble skrevet i 1895 og er den eneste av hans sanger som er bevart i salmeboka. Det er en uttrykksfull sang om Guds nåde som gis til syndere.

Salmeboka 59 Nå vandrer fra hver en verdens krok

Jonas Anton Dahl var prest i Stavanger når han skrev denne julesangen i 1895. Det er sønnen Alf Fasmer Dahl som har skrevet den vakre melodien i 1905.

Salmeboka 489 Blott en dag

Lina Sandell ble født i 1832 og begynte tidlig å skrive sanger. Hun ble vitne til at faren døde i en båtulykke på Vänern i 1856, og det inspirerte henne til å skrive flere fine salmer. Hun var vel kjent med sykdom og død, men skrev sanger som gir håp, trygghet og trøst. Dette er en av de fineste hun har skrevet.

Salmeboka 422 Jesus det eneste

Ole Theodor Moe var bymisjonær og levde fra 1863 til 1922. En dag overhørte han en preken i et kapell i Oslo og ble inspirert til å skrive denne sangen. Den er fylt med levd liv, og en trygg tillit til vår Gud.

Salmeboka 139 - De lånte en krybbe

Dette er en gammel salme fra 1400-tallet som ble gjendiktet av Bolander. Den vakre melodien er hentet fra en utgivelse fra Concordia i 1982 og laget av Martha Bentsen. Arrangementet er nytt.

Salmeboka 404 - Slik som eg var

"Slik som eg var" er en av Engesets fine salmer, som gir et sterkt uttrykk for hva det betyr å få sin synd tilgitt og oppleve seg som fri og verdsatt innfor Gud. Melodien går i moll, men formidler allikevel det glade budskapet.

Salme 23 - Herren er min hyrde

Dette er en av Bibelens mest leste salmer. Her er den presentert i musikalsk drakt, med en melodiføring som er hentet fra kirkemusikken. Melodien følger tekstens rytme og stemning. Den er arrangert for mannskor, og har tonefølge av fløyte, eller annet instrument.

Et arrangment som følger tekstens stemninger Jule-evangeliet i ord og toner

Julens budskap kan ikke presenteres for ofte. Her er et nytt arrangement som veksler mellom tekstlesning og mannsstemmer.

Magnificat Marias lovsang

"Min sjel opphøyer Herren" - synger Maria. En lovsang som hører med i tekstene på Maria budskapsdag. Her i nytt arrangement med et kraftig musikalsk uttrykk. Denne lovsangen tåler å bli sunget i flere sammenhenger.

Salmeboka 325 Som når et barn kommer hjem

Gøte Strandsjø skrev på 1960 og 70-tallet en rekke sanger med "moderne" tekster som kunne være ganske provoserende, men også noen vare og fine beskrivelser av våre liv som kristne. "Som når et barn kommer hjem" er en av hans fineste sanger som beskriver hvordan det er å møte vår Gud - det er som å komme hjem.

Salmeboka 284 O, store Gud

Dette er en gammel salme skrevet av Carl Gustav Boberg i 1885. Det er en av de lovsanger som Guds folk har sunget med glede og begeistring og som uttrykker takk og tilbedelse til vår Gud.

Salmeboka 344 O Jesus, åpne du mitt øye

Lina Sandell har etterlatt seg en stor sangskatt. I denne sangen "O Jesus, åpne du mitt øye" tar hun oss se hvilken rikdom vi har fått i Jesus. En sang som har blitt mange til trøst og oppmuntring.