JulesangJulesang

Mannskor: TTB
Dette er en av våre eldste julesanger som ble sunget av nonnene i tyske kloster. Den er sannsynligvis skrevet tilbake på 1300-tallet, og ble gjendiktet av Martin Luther til protestantisk versjon. Her den utgitt i et enkelt arrangement for mannskor.

Den opprinnelige teksten er skrevet på makaronisk, en blanding av latin og et annet språk (i dette tilfellet tysk). Den hadde tittelen "In dulci iubilo" (med skjønn jubel). Melodien går i det som kalles vuggetakt.

Pris pr eksemplar (minimum 15): kr. 12,50.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.