Gøte Strandsjø219 - Det finns en Gud

Mannskor: TTBB
Jeg ser for meg at forfatteren og komponisten Gøte Strandsjø står ute i naturen og blir overveldet av de inntrykkene han får. Så skriver han denne flotte salmen.

Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier):  kr. 20,-.

Prisen er basert på elektronisk utsendelse og egen kopiering.