501 - Salige visshet

Den amerikanske komponisten Phoebe Knapp skrev denne melodien på 1870-tallet. Fanny Crosby skrev deretter en tekst som har blitt en av de kjæreste salmene vi har. Her er den i et arrangement med variasjoner for hornorkester etter engelsk stil (brass-band).

Hornorkester - brass

Pris for partitur og fullt sett med stemmer: kr. 12,50 pr orkestermedlem (minimum 20 ex).

Leveres i papirformat trykket på 160gr papir / kartong.

Tillegg for utsendelse pr post: kr. 80,-.