Salmeboka 139202 - De lånte en krybbe

Mannskor: TTBB
Nils Bolander (1902-59) var biskop i Lund i Sverige. Han oversatte denne flotte teksten fra engelsk i 1935.

Originaltittelen på denne sangen er "The cross was his own". Den vakre melodien er skrevet av Martha Bentsen og er hentet fra conkordia-heftene på 1980-tallet.

Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier):  kr. 20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.