Salmeboka 139202 - De lånte en krybbe

Nils Bolander (1902-59) var biskop i Lund i Sverige. Han oversatte denne flotte teksten fra engelsk i 1935. Originaltittelen lyder "The cross was his own". Den vakre melodien er skrevet av Martha Bentsen og er hentet fra Condordia-heftene på 1980-tallet.

Mannskor:  TTBB

Pris for 1 eksemplar:                   kr. 75,-

Tillegg for kor med fri kopiering:  Se forsiden