Salme 23102 - Herren er min hyrde

Mannskor: TTBB
Dette er en av Bibelens mest leste salmer. Her er den presentert i musikalsk drakt, med en melodiføring som er inspirert fra kirkemusikken.

Mannskor: TTBB

Melodien følger tekstens rytme og stemning. Den er arrangert for mannskor, og har tonefølge av fløyte, eller annet instrument. 

Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier):  kr. 20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.