Salme 23102 - Herren er min hyrde

Dette er en av Bibelens mest leste salmer. Her er den presentert i musikalsk drakt, med en melodiføring som er inspirert fra kirkemusikken.

Mannskor: TTBB

Melodien følger tekstens rytme og stemning. Den er arrangert for mannskor, og har tonefølge av fløyte, eller annet instrument. 

Pris for 1 eksemplar:                 kr. 100,-.

Tillegg for kor med fri kopiering: Se forsiden