Salmeboka 898208 - Hjemme i Himlen

Mannskor: TTBB
Leonard Gudmundsen var salmedikter, komponist, sanger, kordirigent og evangelist. Han skrev mange sanger, men dette er den han selv ville trekke fram som den han likte best.

Leonard Gudmundsen var født i 1924, og var tilknyttet Indremisjonen som forkynner i 40 år. Han har skrevet omkring 800 sanger og 1600 melodier. Han var fra Harstad og arbeidet mesteparten av sitt liv i Nord-Norge men var etterspurt som forkynner i hele landet. Denne sangen ble skrevet i 1986, bare 4 år før han døde. Dette er en visjon om det jubelkoret som skal lyde i himmelen. Teksten har tydelig gjenklang av Joh. Åpenbaring 21,4.

Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier):  kr.  20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.