Julesang608 - O Little Town of Bethlehem

Mannskor: TTBB - Engelsk tekst
Denne stemningsfulle julesangen er skrevet av Phillips Brooks i 1868. Brooks var da rektor ved Church of Holy Trinity i Philadelfia. Melodien er skrevet av kirkens organist Lewis Redner.

Brooks ønsket seg en enkel "Christmas Carol" til søndagsskolens juleavslutning og skrev denne julesangen. Han trengte en melodi til sangen og gikk til organisten og spurte om han kunne skrive en. Det ble denne vakre melodien som har fått betegnelsen "Saint Louis". Sangen er i England og Irland benyttet med en annen melodi som kalles "The Churh Porch".

Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier): kr. 20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.