Salmeboka 325Som når et barn kommer hjem

Gøte Strandsjø skrev på 1960 og 70-tallet en rekke sanger med tekster som kunne være ganske provoserende, men også fine beskrivelser av våre liv som kristne. Denne sangen er en av hans beste som beskriver hvordan det er å komme til Gud - det er som å komme hjem.

Mannskor:  TTBB

Originalen inneholder kun ett vers, men det finnes flere tekster der det er lagt til ytterligere ett vers. I dette arrangementet gjentas første vers, men i andre vers kan "jeg" byttes ut med "du".

I dette arrangementet er laget en liten forsats og en mellomsats, og andre vers modulerer opp.

Arrangementet utgis med tillatelse av Tonalia Musikproduktion som har rettighetene.

Pris for ett eksemplar:             kr.   75,-

Tillegg for kor med fri kopirett: Se forsiden