Salmeboka 404206 - Slik som eg var

"Slik som eg var" er en av Engesets fine salmer, som gir et sterkt uttrykk for hva det betyr å få sin synd tilgitt og oppleve seg som fri og verdsatt innfor Gud. Melodien går i moll, men formidler allikevel det glade budskapet.

Mannskor: TTBB

Arrangementet er laget med 2 like vers, og en modulering i 3. vers som gir dette verset et kraftigere uttrykk.

Pris for 1 eksemplar:               kr.  75,-

Tillegg for kor med fri kopirett: Se forsiden