Salmeboka 404206 - Slik som eg var

Mannskor: TTBB
"Slik som eg var" er en av Engesets fine salmer, som gir et sterkt uttrykk for hva det betyr å få sin synd tilgitt og oppleve seg som fri og verdsatt innfor Gud.

Sigvard Engeset var pastor i Ørsta Frikyrkje og Vestre Frikirke i Oslo. Han var også øverste leder (synodeformann) i Den Evangeliske Lutherske Frikirke. Han skrev tekster og melodier til en rekke sanger. Denne sangen ble forfattet etter møte med en ingeniør som ikke mente han var slik at han kunne høre Gud til. Ingeniøren ble senere en frimodig kristen.

Dette er den eneste av Engesets sanger som er representert i salmeboka. 

Arrangementet er laget med 2 like vers, og en modulering i 3. vers som gir dette verset et kraftigere uttrykk.

Pris pr. eksemplar (minimum 15):  kr. 20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.