Salmeboka 489201 - Blott en dag

Lina Sandell (1832-1903) begynte tidlig å skrive sanger. Hun ble vitne til at faren døde i en båtulykke på Vänern i 1856, og det inspirerte henne til å skrive flere fine salmer. Hun var vel kjent med sykdom og død, men skrev sanger som gir håp, trygghet og trøst. Dette er en av de fineste hun har skrevet.

Mannskor: TTBB

Salmen har gjennomgått mindre forandringer gjennom tidene. Opprinnelig lød en tekstlinje i første vers: "Han som har mer ân moders hjarta", men dette ble endret etter påtrykk fra kritikere. I nyere tid har Carola Häggkvist sunget inn en versjon med den opprinnelige teksten. Salem har en rekke innspillinger for forskjellige artister. 

Pris for 1 eksemplar:                  kr.   75,-

Tillegg for kor med fri kopiering:  Se forsiden