Salmeboka 489201 - Blott en dag

Mannskor: TTBB
Lina Sandell (1832-1903) begynte tidlig å skrive sanger. Hun ble vitne til at faren døde i en båtulykke på Vänern i 1856, og det inspirerte henne til å skrive flere fine salmer. Dette er en av de fineste.

Lina Sandell var vel kjent med sykdom og død, men skrev sanger som gir håp, trygghet og trøst. Kanskje hennes livserfaring nettopp ga henne evnen til å formidle det kristne budskapet om håp og frelse. 

Dette er en av hennes mest kjente salmer, som henter inspirasjon fra 5. Mosebok 33,35: "Som dine dager er, skal din styrke være". Den har gjennomgått mindre forandringer gjennom tidene. I den opprinnelig versjonen benyttet hun "än modershjärta", men dette ble endret etter påtrykk fra kritikere. I nyere tid har Carola Häggkvist sunget inn en versjon med den opprinnelige teksten. 

Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier): kr. 20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.