Julesang602 - Deilig er jorden

Mannskor: TTB
Dette er den salmen som er mest sunget i hele norden. Her er den i et enkelt arrangment for mannskor med 3 stemmer.

Melodien er gammel og anses som en tysk folketone. Teksten ble skrevet av den danske salmedikteren Bernhard S. Ingemann i 1850 med tittelen "Pilgrimssang". Den brukes mest som julesalme, men er også godt egnet som festsalme eller i begravelser. 

Pris pr. eksemplar (minimum 15): kr. 12,50.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.