Salmeboka 352302 - Ren og rettferdig, himmelen verdig

Ole Brattekaas (1863-1916) var lekpredikant, sangforfatter og redaktør. Sangen "Ren og rettferdig" ble skrevet i 1895 og er den eneste av hans sanger som er bevart i salmeboka. Det er en uttrykksfull sang om Guds nåde som gis til syndere.

Ole Brattekaas var en stor personlighet, preget av en sterk tro på evangeliets makt til å løse sjelene (sitat Aanestad). Brattekaas utga sin egen sangbok: "Den lille sanger". Han var også sentral ved utgivelse av sangboken Evangelietoner i 1906. 

Blandet kor: SATB 

Pris for ett eksemplar:             kr.   75,-

Tillegg for kor med fri kopirett: Se forsiden