Salmeboka 352302 - Ren og rettferdig, himmelen verdig

Blandet kor: SATB
Ole Brattekaas (1863-1916) skrev denne sangen i 1895 og det er den eneste av hans sanger som er bevart i salmeboka. Det er en uttrykksfull sang om Guds nåde som gis til syndere.

Ole Brattekaas var lekpredikant, sangforfatter og redaktør. Han var en stor personlighet, preget av en sterk tro på evangeliets makt til å løse sjelene (sitat Aanestad). Brattekaas utga sin egen sangbok: "Den lille sanger". Han var også sentral ved utgivelse av sangboken Evangelietoner i 1906.  

Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier) :             kr.   15,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.