Salmeboka 356214 - Det enda som bär

Mannskor: TTBB
Lydia Lithell skrev denne sangen rett før hun døde av kreft 48 år gammel. Tross hennes situasjon er den full av tro og tillit.

Lydia Lithell var organist, sangforfatter og komponist, og arbeidet som menighetsmusiker i Kumla baptistmenighet utenfor Ørebro. Hun skrev og oversatte en rekke sanger, bl.a. oversatte hun sanger som Billy Graham brukte på møtene sine. Hun er representert i salmeboka med denne ene salmen.

Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier):   kr. 20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.