Qualica Forlag :

Vi presenterer en ny bok: "Ledelse i Menighet". Trykk på bildet så får du flere detaljer om boken og mulighet for å bestille.

Vi presenterer også nye salmer på bibelske tekster. Gå videre til "Noter" og se alle våre arrangementer på sanger og salmer.

Alle noter er i pdf-format. Vi sender ut prøveeksemplar gratis.

Bestillingen til kor inkluderer fri kopiering til det antallet koret trenger. Bestilling finner du under hver side. Dersom du har kjøpt notehefte, kan fri kopiering kjøpes for tillegget. Kontakt oss på mail: post@qualica.no, eller telefon: 90681924.

Vi har flere noter under utarbeidelse. Kanskje har du en favorittsalme som du kunne tenke deg å få arrangert. Send oss en melding.

Trykk på bildet så får du opp detaljer og bestillings-ikon.

Qualica Forlag er en del av Qualica-gruppen. Søker du stillasutleie - trykk nederst på ikonet.

Ny bok: Ledelse i menighet

Ledelse i menigheter og kirker dreier seg selvsagt om å være teolog og kjenne sin Bibel, men det omfatter mye mer enn det. Det dreier seg også om å lede levende mennesker i vår kultur, med alt det som det fører med seg. Det er derfor viktig at lederen kjenner til gode prinsipper for ledelse som er forståelig for medarbeidere og medlemmer.

Magnificat 101 - Marias lovsang

"Min sjel opphøyer Herren" - synger Maria. En lovsang som hører med i tekstene på Maria budskapsdag. Her i nytt arrangement med et kraftig musikalsk uttrykk. Denne lovsangen tåler å bli sunget i flere sammenhenger.

Salme 23 102 - Herren er min hyrde

Dette er en av Bibelens mest leste salmer. Her er den presentert i musikalsk drakt, med en melodiføring som er inspirert fra kirkemusikken.