Qualica Forlag er et nystartet forlag

Vi utgir bøker og noter for bruk i undervisning og gudstjenester.

Vi presenterer en ny bok: "Ledelse i Menighet". Den har utgangspunkt i undervisning i teologistudiet på Ansgar Høyskole. Videre publiseres noter for kor - mest mannskor - for bruk i kirke og menighet. Her er både nye komposisjoner på kjente bibeltekster, og nye arrangementer på kjente salmer.

Alle noter er i pdf-format. Vi sender ut prøveeksemplar gratis. Bestillingen til kor inkluderer fri kopiering til det antallet koret trenger. Bestilling finner du under hver side, eller kontakt oss på 90681924 - mail: post@qualica.no

Vi har flere noter under utarbeidelse. Kanskje har du en favorittsalme som du kunne tenke deg å få arrangert. Send oss en melding.

Qualica Forlag er en del av Qualica-gruppen. Søker du stillasutleie - trykk nederst på ikonet.

Ny bok: Ledelse i menighet

Ledelse i menigheter og kirker dreier seg selvsagt om å være teolog og kjenne sin Bibel, men det omfatter mye mer enn det. Det dreier seg også om å lede levende mennesker i vår kultur, med alt det som det fører med seg. Det er derfor viktig at lederen kjenner til gode prinsipper for ledelse som er forståelig for medarbeidere og medlemmer.

Et arrangment som følger tekstens stemninger Jule-evangeliet i ord og toner

Julens budskap kan ikke presenteres for ofte. Her er et nytt arrangement som veksler mellom tekstlesning og mannsstemmer.

Salme 23 - Herren er min hyrde

Dette er en av Bibelens mest leste salmer. Her er den presentert i musikalsk drakt, med en melodiføring som er hentet fra kirkemusikken. Melodien følger tekstens rytme og stemning. Den er arrangert for mannskor, og har tonefølge av fløyte, eller annet instrument.