Salmeboka 422205 - Jesus det eneste

Mannskor: TTBB
Ole Theodor Moe var bymisjonær og levde fra 1863 til 1922. En dag overhørte han en preken i et kapell i Oslo og ble inspirert til å skrive denne sangen. Den er fylt med levd liv, og en trygg tillit til vår Gud.


Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier):  kr.  27,50.

Prisen baserer seg på digital leveranse og egen kopiering.