Salmeboka 422205 - Jesus det eneste

Ole Theodor Moe var bymisjonær og levde fra 1863 til 1922. En dag overhørte han en preken i et kapell i Oslo og ble inspirert til å skrive denne sangen. Den er fylt med levd liv, og en trygg tillit til vår Gud.


Mannskor: TTBB

Pris for 1 eksemplar                   kr.   75,-

Tillegg for kor med fri kopiering: Se forsiden