JulesangMitt hjerte alltid vanker

Mannskor: TTBB
Denne salmen hører med i de fleste jkonserter og gudstjenester i julehøytiden. Melodien er en vakker folketone.

Det er Hans Brorson som har skrevet teksten i 1732. Den er formulert personlig i en "jeg"-form. Derfor får den også gjenklang hos den enkelte. Salmen er i salmeboka presentert også på lulesamisk og kvensk.

Pris pr. eksemplar (minimum 15): kr. 12,50.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.