Bøker

Lærebok i ledelse Ledelse i menighet

Dette er en innføringsbok i ledelse med spesiell fokus på menigheter. Det presenteres en helhetlig modell om omfatter åndelig, menneskelig og organisatorisk ledelse.