Salmeboka 564211 - Som barn i ditt hus

Mannskor: TTBB
Dette er en av de flotte nye salmene, skrevet av Hans-Olav Mørk med melodi av Tore W. Aas.

Sangen ble skrevet i 1995 og inngikk i messen Gloria som ble fremført av Oslo Gospel Choir. Salmen grunntone er at vi alle er like for Gud, og det er plass til både vår styrke og våre svakheter. Salmen har blitt meget populær og høres ofte i kirkens gudstjenester.

Pris pr. eksemplar. (minimum 15 kopier):   kr. 20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.