Salmeboka 434221 - Det er navnet ditt jeg roper

Mannskor: TTBB
Dette er en nyere salme fra Iona-fellesskapet på Hebridene. Det er en innholdsrik tekst som utfordrer, men en frisk sangbar melodi. Den er skrevet av Bell og Maule, og melodien er en gammel skotsk folketone.

John Bell og Graham Maule er knyttet til Iona-organisasjonen på Hebridene og har sammen skrevet flere nyere salmer som vi har i salmeboka, bla nr. 104 - I et skur ved Betlehem. Dette er salmer med tekster som formidler innholdet godt til moderne mennesker. De velger ofte kjente melodier og denne er en gammel skotsk folketone. Den er oversatt til norsk av Hans-Olav Mørk. 

Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier):  kr. 20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.