Bengt Eriksson i ny utgave108 - Fader Vår

Mannskor: TTBB
Et nytt arrangement for mannskor bygget på Bengt Erikssons mektige melodiføring. Teksten er tilpasset den nye bibelutgaven.

Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier): kr. 20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.