JulesangDet hev ei rose sprunge

Mannskor: TTB(B)
En kjær julesalme som synges i mange varianter. Her er et enkelt arrangement for mannskor som veksler mellom 2, 3 og 4 stemmer.

Denne salmen har lange røtter bakover i historien og har kommet i flere alternativer. I 1844 ble det vanlig å benytte 3 vers, og dette var utgangspunktet for Peter Hognestads gjendiktning til nynorsk i 1919.

Pris pr. eksemplar (minimum 15): kr. 12,50.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.