Salmeboka 899213 - Jeg tror på jordens forvandling

Mannskor: TTBB
Dette er den siste salmen i salmeboka. Den beskriver det kristne håpet, uten å viske ut ansvaret for medmenneskene og skaperverket.

Salmen er skrevet i 1988 av Eyvind Skeie med melodi av Sigvald Tveit. Den ble skrevet til Freddy Kristoffersens plate "Kom, ta min hånd" som ble utgitt i 1989. Versene starter vekselsvis mellom "Jeg tror på jordens handling" og "Jeg flykter ikke fra verden". Under TV-programmet Salmeboka minutt for minutt utgjorde denne avslutningen, og det ble et mektig punktum når hele forsamlingen reiste seg og sang salmen sammen. 

Pris pr. eksemplar (minimum 15):   kr. 20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.