Salmeboka 284215 - O, store Gud

Mannskor: TTBB
Dette er en gammel salme skrevet av Carl Gustav Boberg i 1885. Det er en av de lovsanger som Guds folk har sunget med glede og begeistring og som uttrykker takk og tilbedelse til vår Gud.


Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier) :      kr.  15,-

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.