Salmeboka 319207 - Lær meg å kjenne dine veie

Denne salmen er skrevet av Jacob Paulli (1862-1912). Han var prest og salmedikter bosatt i København, der han var hoffpredikant siden 1884. Salmen er skrevet i 1902.

Sigvart Dagsland har sagt om denne salmen at det er en åpen salme som tar vare på undringen over vandringen vår. Samtidig er dette en bønnesalme hvor hvert vers begynner med "Lær meg ..." Det siste verset rommer både troen, håpet og først og fremst kjærlighetens vesen og mysterium. 

Pris ett eksemplar:                    kr. 75,-

Tillegg for kor med fri kopirett:  Se forsiden