Salmeboka 319207 - Lær meg å kjenne dine veie

Mannskor: TTBB
Denne salmen er skrevet 1902 av Jacob Paulli. Salmen beskriver en undering over livet, men er også en bønnesalme.

Jacob Paulli (1862-1912) var prest og salmedikter bosatt i København, der han var hoffpredikant siden 1884. Salmen er skrevet i 1902. Sigvart Dagsland har sagt om denne salmen at det er en åpen salme som tar vare på undringen over vandringen vår. Samtidig er dette en bønnesalme hvor hvert vers begynner med "Lær meg ..." Det siste verset rommer både troen, håpet og først og fremst kjærlighetens vesen og mysterium. 

Pris pr. eksemplar (minimum 15 kopier): kr. 20,-.

Prisen er basert på digital leveranse og egen kopiering.