Et arrangment som følger tekstens stemninger104 - Jule-evangeliet i ord og toner

Julens budskap kan ikke presenteres for ofte. Her er et nytt arrangement som veksler mellom tekstlesning og mannsstemmer.

Mannskor: TTBB

Melodiføringen i dette arrangementet varierer etter teksten og understreker de forskjellige partiene i evangeliet. En fremføring som vil levendegjøre fortellingen.

Pris for 1 eksemplar:                  kr.   75,-

Tillegg for kor med fri kopiering:  Se forsiden