Lærebok i ledelseLedelse i menighet

Dette er en innføringsbok i ledelse med spesiell fokus på menigheter. Det presenteres en helhetlig modell om omfatter åndelig, menneskelig og organisatorisk ledelse.

Ledelse i menigheter og kirker dreier seg selvsagt om å være teolog og kjenne sin Bibel, men det omfatter mye mer enn det. Det dreier seg også om å lede levende mennesker i vår kultur, med alt det som det fører med seg. Det er derfor viktig at lederen kjenner til gode prinsipper for ledelse som er forståelig for medarbeidere og medlemmer.

Denne læreboka presenterer en helhetlig modell som beskriver forskjellig sider ved det å lede mennesker i menighet. Den gir tanker, inspirasjon og modeller til både åndelige, menneskelige og organisatoriske utfordringer ledere vil stå overfor.

Ledelse er å beherske hele sin lederrolle. Ledere i menighet har ofte god utdanning innenfor teologi, sjelesorg og åndelige spørsmål, men mangler innsikt i områder som gjelder å lede mennesker og forstå organisatoriske utfordringer. 

Trykk på bildet så får du se noe av innholdsfortegnelsen. Ønsker du mer info så send oss en melding og bestill hele innholdsfortegnelsen gratis.

Elektronisk utgave i pdf-fil: kr. 300,-

Trykt bokutgave:               kr. 349,-.

     - Frakt og ekspedisjon: kr. 80,- pr. bok.

     - Ved større bestillinger må frakt avtales særskilt.

Boka er også til salgs hos flere bokhandlere, bla. Bok og Media og Bokmiljø AS.