Ny bok:Ledelse i menighet

Ledelse i menigheter og kirker dreier seg selvsagt om å være teolog og kjenne sin Bibel, men det omfatter mye mer enn det. Det dreier seg også om å lede levende mennesker i vår kultur, med alt det som det fører med seg. Det er derfor viktig at lederen kjenner til gode prinsipper for ledelse som er forståelig for medarbeidere og medlemmer.

Denne læreboka ser på alle sider ved det å lede mennesker i menighet og gir modeller og tanker både til åndelige, menneskelige og organisatoriske utfordringer ledere vil stå overfor. Ledelse er å beherske hele sin rolle som leder.


Send oss en melding og bestill innholdsfortegnelsen gratis.

Boka finnes i pdf til en pris av kr. 180,-

Boka finnes i trykt utgave til en pris av kr. 240,-.

          - Frakt kommer i tillegg. For pakker til og med 3 bøker: Kr. 80.,-.  For flere bøker, be om pris.