Salmeboka 325Som når et barn kommer hjem

Gøte Strandsjø skrev på 1960 og 70-tallet en rekke sanger med "moderne" tekster som kunne være ganske provoserende, men også noen vare og fine beskrivelser av våre liv som kristne. "Som når et barn kommer hjem" er en av hans fineste sanger som beskriver hvordan det er å møte vår Gud - det er som å komme hjem.

Mannskor:  TTBB

Originalen inneholder kun ett vers, men det finnes flere tekster der det er lagt til ytterligere ett vers. Her er teksten med "jeg" byttet ut med "du". I dette arrangementet er laget en liten forsats og en mellomsats, og andre vers modulerer opp.

Arrangementet har en muntlig godkjenning fra forlaget. Dersom du ønsker å se nærmere på det så kontakt oss i forlaget. post@qualicaforlag.no