Salme 23- Herren er min hyrde

Dette er en av Bibelens mest leste salmer. Her er den presentert i musikalsk drakt, med en melodiføring som er hentet fra kirkemusikken. Melodien følger tekstens rytme og stemning. Den er arrangert for mannskor, og har tonefølge av fløyte, eller annet instrument.

Mannskor: TTBB

Pris for 1 eksemplar:             kr. 300,-.

Pris for kor med fri kopiering: kr. 400,-.