Salmeboka 489Blott en dag

Lina Sandell ble født i 1832 og begynte tidlig å skrive sanger. Hun ble vitne til at faren døde i en båtulykke på Vänern i 1856, og det inspirerte henne til å skrive flere fine salmer. Hun var vel kjent med sykdom og død, men skrev sanger som gir håp, trygghet og trøst. Dette er en av de fineste hun har skrevet.

Mannskor: TTBB

Pris for 1 eksemplar:              kr. 250

Pris for kor med fri kopiering:  kr. 350