Salmeboka 284208 - O, store Gud

Dette er en gammel salme skrevet av Carl Gustav Boberg i 1885. Det er en av de lovsanger som Guds folk har sunget med glede og begeistring og som uttrykker takk og tilbedelse til vår Gud.


Mannskor:  TTBB

Pris for 1 eksemplar:                  kr.   75,-

Tillegg for kor med fri kopiering: Se forsiden