Salmeboka 344207 - O Jesus, åpne du mitt øye

Lina Sandell (1832-1903) har etterlatt seg en stor sangskatt. I denne sangen "O Jesus, åpne du mitt øye" tar hun oss se hvilken rikdom vi har fått i Jesus. En sang som har blitt mange til trøst og oppmuntring.


Mannskor: TTBB

Pris for 1 eksemplar:                 kr.   75,-

Tillegg for kor med fri kopiering: Se forsiden