Salmeboka 139204 - De lånte en krybbe

Dette er en gammel salme fra 1400-tallet som ble gjendiktet av Bolander. Den vakre melodien er hentet fra en utgivelse fra Concordia i 1982 og laget av Martha Bentsen. Arrangementet er nytt.

Mannskor: TTBB

Pris for 1 eksemplar:             kr.  90

Pris for kor med fri kopiering: kr. 270