Salmeboka 319203 - Lær meg å kjenne dine veie

Denne salmen er skrevet av Jacob Paulli i 1902. Han var prest og salmedikter bosatt i København Domkirke, der han var hoffpredikant.