Velkommen til Qualica-gruppen:

Qualica Utleie:  Utleie av fasadestillas og rullestillas.

Du kan leie stillas til maling, vedlikehold, skifte av tak, vinduer, etc. Vi tilpasser leveransen til ditt behov.


Qualica Forlag:  Vi er et lite forlag med noen spesialiteter.

Vi utgir en serie med salmer og sanger i nye arrangementer, vesentlig for mannskor. 

Vi utgir også en lærebok med tittelen: Ledelse i menighet.

Kontakt: post@qualica.no - Tlf. 90681924

      Qualica står for kvalitet og god service!