8 salmer for mannskorÅtte kjente salmer i nye arrangementer

Vi har samlet 8 av de salmene som vi har arrangert i et hefte. Derved kan du spille og synge deg gjennom salmene og virkelig kjenne hvordan de vil være i ditt kor, eller kanskje i en kvartett eller en dobbeltkvartett.

Det er kjente salmer som du finner enkeltvis på våre sider. Se nærmere på innholdsfortegnelsen og slå opp i de salmene du er interessert i bli bedre kjent med. Du kan kjøpe sangene enkeltvis eller du kan kjøpe heftet.

Pris hefte med 8 salmer:        kr. 295,-

Det kan kjøpes fri kopirett for hver enkelt note. Se forsiden.