8 salmer for mannskorÅtte kjente salmer i nye arrangementer

Vi har samlet 8 av de salmene som vi har arrangert i et hefte. Derved kan du spille og synge deg gjennom salmene og virkelig kjenne om det er en som passer for deg.

Det er kjente salmer som du finner enkeltvis på våre sider. Se nærmere på innholdsfortegnelsen og slå opp i de salmene du er interessert i bli bedre kjent med. Du kan kjøpe sangene enkeltvis eller du kan kjøpe heftet.

Pris hefte med 8 salmer:        kr. 195,-

Det kan kjøpes kopirett for hver enkelt note. Kontakt forlaget på post@qualica.no