Salmeboka 404- Slik som eg var

"Slik som eg var" er en av Engesets fine salmer, som gir et sterkt uttrykk for hva det betyr å få sin synd tilgitt og oppleve seg som fri og verdsatt innfor Gud. Melodien går i moll, men formidler også det glade budskapet. Arrangementet gir 2 like vers, og en modulering som øker uttrykket i 3. vers.

Mannskor: TTBB

Pris for 1 eksemplar:           kr. 250.,-

Pris for kor med fri kopirett: kr. 350,-.